Ecobouw Biobased solutions

Hans van der Torren (Sr. Projectmanager techniek IOB) is al enkele jaren bestuurslid van Ecobouw Nederland. Deze stichting zet zich in om de positie van circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld verbeteren en optimaliseren. Door het ontwikkelen en toepassen van Biobased en natuurlijke bouwmaterialen,- producten en -, bouwconcepten te bevorderen.

Comfort, veiligheid en gezondheid staan voor de gebruikers van de gebouwen voorop. Alles volgens de benadering dat hierbij de maatschappelijke-. ecologische,- en economische waarden in duurzaam evenwicht zijn.  Deze missie is ontstaan door de noodzaak van de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen. 

Vorig jaar was Ecobouw Nederland vertegenwoordigd op o.a. Future Green City, de Wereldhavendagen en op de open dag IPKW + Innovatie + Techniekdag. Mooie evenementen om op een actieve manier kennis over te kunnen dragen. 

Dit jaar is er op 11 april as. een Biobased demowoning te bezichtigen op de ‘VVF jaardag Duurzaam en Innovatief Ondernemen’ en kunt u de presentatie van hen bijwonen. Mocht u tijd hebben, dan is het ook zeker de moeite waard om op 1 juni hun nieuwe stand bij ICDuBo te bewonderen.

Wij waarderen Hans zijn rol als bestuurslid bij Ecobouw Nederland en zijn inzet om de bouwwereld blijvend te willen vormen in een circulair denkende bouwwereld. IOB kan deze duurzaamheidsgedachte alleen maar omarmen! 

 

Hans van der Torren