Starthandeling Winkelcentrum Hanzewijk Kampen

Donderdag 29 januari 2015 is de feestelijke starthandeling bij winkelcentrum Hanzewijk te Kampen. IOB heeft de complete bouwkostenbegeleiding van SO-fase naar directiefase gedaan incl. het beoordelen van de inschrijvers. Ook hebben we voor de nieuwbouw de volledige constructieve engineering verzorgd. De ontwikkeling en realisatie is in handen van Multi en DeltaWonen.

In het kader van de herstructurering van de Hanzewijk wordt de bestaande winkelstrip aan de Dr. Damstraat gesloopt en wordt een nieuw winkelcentrum gerealiseerd. Het nieuwe winkelcentrum wordt gebouwd op de hoek Beneluxweg en Dr. Damstraat en omvat op termijn circa 6.000 m2 winkels. Van de 6.000 m2 is 2.000 m2 vervanging van de bestaande winkelstrip. Boven en naast de winkels worden 108 huur- en koopwoningen gerealiseerd. Tevens komen er circa 300 parkeerplaatsen op het maaiveld.