48 woningen Kleine Schie te Rotterdam Overschie

Het project omvat 48 woningen in 6 rijen van 8 woningen met een beukmaat van 5400mm. Het is een standaard woningconcept voor de ontwikkelaar, die in BIM is gezet met alle mogelijke opties in indelingen, aanbouwen en gevelvormen. De installaties en verdere project specifieke uitwerkingen van casco, fundering, daken en dergelijke is met partners in het proces meegenomen. IOB maakt het ontwerpmodel en het aspectmodel bouwkunde. Andere aspectmodellen worden door partners opgebouwd en door de aannemer samengevoegd tot een gezamenlijk model. Met dat gezamenlijk model worden clashcontroles en visuele controles uitgevoerd. Daarnaast verzorgt IOB het gehele bouwkundige werk met bijbehorende tekeningen en details.  Dit in de fases: vergunningsaanvraag, verkoop, koperscontract en uitvoering. Tevens heeft IOB de gewicht-, en stabiliteitsberekeningen uitgevoerd en daarnaast ook de controles van berekeningen derden. 

Opdrachtgever
Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Omme & De Groot BV

Partners
Architect: Toverstralen, Barendrecht Elektra, ABM Installatietechniek, Vogelzang Dakelementen, IJB Funderingen, Spaansen Casco

Locatie
Rotterdam Overschie

Omvang
7140 m²

Expertise
Bouwfysica
Bouwtechniek
BIM
Constructietechniek