Ontwerp nieuwbouw Rabobank te Gouda BREEAM Excellent

Combinatie Dura Vermeer Bouw Zuid West/Kraaijvanger heeft eind december 2015 de ontwerp- en bouwtender voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw duurzaam kantoor voor Rabobank Gouwestreek gewonnen. IOB heeft in de gewonnen tender meegeschreven. De rol van IOB is de advisering voor installaties en constructies voor alle fasen. Het project wordt volledig in BIM uitgevoerd. Ook heeft IOB in de tenderfase een meerjaren onderhoud begroting (MJOB) gemaakt. Het betreft een multifunctioneel gebouw aan de Burgemeester Jamessingel, waarin de huidige vier Rabobank-vestigingen in Gouda zullen opgaan. De bouw start naar verwachting in het najaar van 2016.

Rabobank Gouwestreek in Gouda heeft het nieuwbouw ontwerpcertificaat BREEAM-NL Excellent behaald met een mooie score van 76,8%. Dura Vermeer was kartrekker om de duurzaamheidsambitie voor het nieuwbouwontwerp in zes maanden succesvol te realiseren. Dat is een krappe zes maanden na het ondertekenen van de overeenkomst tussen Rabobank Gouwestreek en Dura Vermeer waarbij is ingezet op een transparant, flexibel en duurzaam kantoorgebouw.

Dura Vermeer, Kraaijvanger, IOB, DGMR en opdrachtgever Rabobank Gouwestreek staken in op een hoge duurzaamheidsambitie voor het nieuwe gebouw. Om te voldoen aan subsidievoorwaarden was het belangrijk dat het ontwerpcertificaat in een periode van zes maanden behaald werd. Dura Vermeer heeft DGMR ingeschakeld in de rol van BREEAM-NL Expert. Zij zorgde voor het inventariseren van de specifieke BREEAM-ambities, -maatregelen en –bewijzen. Alle partijen hebben hard gewerkt om het ontwerpbewijs voor BREEAM-NL Excellent te leveren.

Opdrachtgever
Dura Vermeer

Partners
Kraaijvanger, DGMR

Locatie
Gouda

Omvang
4750 m²

Expertise
BIM
Constructietechniek
Installatietechniek