Energielabeling

Het energielabel voor utiliteitsgebouwen toont hoe energiezuinig bijvoorbeeld een kantoor of ziekenhuis is. Ook vermeldt het energielabel welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van bestaande gebouwen. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. De verantwoordelijke voor het label is dus de verkoper of verhuurder en deze verplichting is niet elders te beleggen.

Daarnaast is het energielabel verplicht voor nieuwe utiliteitsgebouwen vanaf 01 juli 2014. Dat betekent dat ontwikkelaars in het nieuwbouwproces vergunning verplicht een EPC berekening moeten (laten) uitvoeren. De EPC berekening kan dan weer als input dienen voor het energielabel, dat bij oplevering beschikbaar moet zijn. Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper of huurder riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-!

Klik hier voor het hele artikel over energielabels voor utiliteitsgebouwen

Klik hier voor het prijzenblad energieprestatie advies utiliteitsgebouwen (EPA-U)